• darkblurbg
    International Integration
    Opportunity of Participation to International Research Groups

Good Medical Researcher Network, Türkiye’nin değerli tıp bilim insanlarının uluslararası araştırmalara entegrasyonunu sağlayacaktır. Gerekli tüm eğitimlerini tamamlayarak Good Medical Researcher Sertifikasını alan araştırmacılar MedicReS'in iyi tıp araştırmacısı uluslararası networkünde yer alacaklardır. Profesyonel ilgi alanlarına göre Türkiye’deki araştırmacılar, yurt dışındaki araştırma gruplarına, dergilerin yayın kurullarına, hakem kurullarına, kongrelere davetli konuşmacı olarak MedicReS tarafından önerileceklerdir.

FDA tarafından yayınlanan "Etik Kurulların Yetki ve Sorumlulukları" konusundaki son yönetmeliğe göre Etik Kurullar sorumlu araştırmacının “Bilimsel Araştırma Metodolojisi- Biyoistatistik ve Araştırma Etiği” konularında bir mezuniyet sonrası eğitim alıp almadıklarına ya da bu konuda ki deneyimlerine göre sorumlu araştırmacı bu araştırmayı yürütebilir ya da yürütemez kararına varabilmektedir. Bu anlamda MedicReS'in Good Medical Researcher Eğitimlerinin müfredatı FDA sayfalarında bu konuya örnek bir mezuniyet sonrası eğitim olarak yayınlanmıştır.