National, International Standards, Applications and Certificates

MedicReS Good Biostatistical Practice, NIH Good Ethical Practice and ICMJE Good Publication Practice are taken as basis.

GBP

MedicReS Good Biostatistical Practice

Good Biostatistical Practice

ICH

FDA Efficacy and Safety Guidelines

Good Ethical Practice

GPP

ICMJE Good Publication Practice

Good Publication Practice

MedicReS 2007 yılından beri geliştirmiş olduğu “Good Medical Research ve Researcher” konseptiyle tüm dünyada eğitimler, kurslar, konferanslar ve kongreler düzenlemektedir.

GBP GOOD BIOSTATISTICAL PRACTICE, GBRS GOOD BIOSTATISTICAL REVIEW STANDARDS ve GBCS GOOD BIOSTATISTICAL CONSULTANCY STANDARDS MedicReS tarafından yaratılmış olup GMR Good Medical Research programının temelini teşkil etmektedir.

2008 yılından beri MedicReS tarafından sunulan Klinik Araştırmaya Giriş: Tasarım – Analiz – Yayın eğitim programlarının yüz yüze eğitimler temelinde Türkiye'de başarılı bir şekilde uygulanmasını müteakip T.C.Sağlık Bakanlığı ile 22.04.2015 tarihinde imzalanan protokole istinaden 2016 - 2017 yıllarında MedicReS GMR Good Medical Research müfredatına bağlı olarak “MedicReS Good Medical Researcher” eğitimlerinin Türkiye’de ki araştırmacılara da sunulması kararlaştırılmıştır.


Program özellikleri;

  • Uluslararası araştırma ve yayın etiği ilkelerine bağlılık
  • Ulusal ve uluslararası sertifika programları ve çalışma gruplarına katılım
  • Uluslararası bilinirlik ve kişisel marka değerini bilimsel platformlarda artırmak
  • Uzaktan eğitim temelli olmasının yanısıra yüzyüze eğitimlerle de desteklenmesi
  • Ömür boyu geçerli “E-PICOS” Klinik Araştırma Planlama Programı
  • İnteraktif Kişisel Sayfalar
  • Uluslararası Bilimsel Network’lere bağlantı
Programın amacı tüm araştırmacıların çalışmalarında uluslararası etik değerlere ve bilimsel araştırma kurallarına uyarak dünya çapında araştırma ve yayın yapabilmelerine destek olmaktır.