• darkblurbg
  486 Clinical Scenarios
  Biostatistics Practice on Clinical Scenarios ,<br/> Ethics and Research Methodology, <br/> CME Education Programs

MedicReS tarafından “İyi Tıp Araştırması”, “Etik Yansız, Güçlü” olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda etik kurallar, yansızlık ve güç; araştırmanın planlanması, yürütülmesi, yazılması, hakemlik editörlük ve yayıncılık aşamalarında önemli olup bu aşamalarda anlatılacak konu başlıklarını içeren eğitim müfredatı Dünya Tabip Odası Dergisinde (WMJ, Nr. 3, July 2012 Vol:58 ) yayınlanmıştır.

Bu eğitimlerin konuları,

 1. İyi Tıp Araştırması
 2. Klinik Araştırmalara Giriş : Tasarım Analiz Yayın
 3. Tıp Araştırmalarında Klasik ve Yeni Nesil Araştırma Tasarımları
 4. Klinik Araştırma Planlama ve Protokol Geliştirme
 5. Tıp Araştırmalarında Veri Yönetimi: Geçerlilik ve Güvenilirlik
 6. Tıp Araştırmalarında Klinik Uygulamalı Temel Veri Analizleri
 7. Kanıta Dayalı Tıp: Meta Analizlerini Doğru ve Etkin Okuma
 8. Tıpta Uzmanlık Tezlerinin Uluslararası Yayına Hazırlanması
 9. MedicReS İyi Yayıncılık Uygulamaları
 10. MedicReS İyi Biyoistatistik Uygulamaları
 11. İyi Tıp Araştırmacısı Olmak

Yukarıdaki eğitimler, katılımcıların uzmanlık alanlarına göre örneklerle ve klinik senaryolar ile desteklenerek 1 ya da 2 günlük kurslar, seminer ve konferanslar şeklinde istenilen şehirde otellerde, hastanelerde ve üniversitelerde verilebilmektedir. MedicReS Eğitimlerinin hekimlerin kongre hakkından sayılmayacağı, TC. Sağlık Bakanlığının 26.11.2015 tarihli 39608046 sayılı ve Tanıtım Yönetmeliği Muafiyeti konulu yazısıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na tebliğ edilmiştir.